Royal Dutch Meteorological Institute; Ministery Of Infrastructure And The Environment

Publications, presentations and other activities
Examples of tailoring climate information
2007
by J. Bessembinder (KNMI), B. van den Hurk (KNMI), A. Bakker (KNMI),

Enkele voorbeelden van het op maat leveren van klimaatinformatie (gasproductie, olie-industrie, verkeersveiligheid, stedelijk waterbeheer, ruimtelijke ordening) waaraan is gewerkt binnen het Maatwerkproject (CS7, Klimaat voor ruimte)

Bibliographic data
Bessembinder, J., B. van den Hurk and A. Bakker, Examples of tailoring climate information
Poster: Climate changes spatial planning, 12/9/2007-13/9/2007, Den Haag, Klimaat voor Ruimte.
Abstract (html)