Royal Dutch Meteorological Institute; Ministery Of Infrastructure And The Environment

Publications, presentations and other activities
Achtergronden klimaatverandering en klimaatscenario's

Bibliographic data
Hurk, B.J.J.M. van den, Achtergronden klimaatverandering en klimaatscenario's
Presentation: PAO cursus Delft, 9/6/2006, Delft, Post Academisch Onderwijs.
Abstract (html)  Complete text (pdf: 2 MB)