Windgegevens

External links

Windsnelheidsverdelingen

foto

Windgegevens voor het berekenen van de geluidsemissie van windturbines

Dit project is uitgevoerd in opdracht van RVO

Sinds 2010 wordt de Europese dosismaat Lden gehanteerd voor de berekening van de geluidsemissie door windturbines. Hiervoor heeft het KNMI de windsnelheidsverdelingen op verschillende hoogtes boven het maaiveld afgeleid apart voor de dag-, avond- en nachtperiode.

De windsnelheidsverdelingen zijn bepaald met behulp van KNMI weermodel HARMONIE op basis van een her-analyse van het weer over de periode 2004-2013. Hiermee is de wind berekent in rekenvakjes van 2.5x2.5 km en voor alle uren in deze 10 jaren periode.

Gertie Geertsema , November, 2018